Gymnasieantagning i Västernorrland loggan, Länk till startsidan

Meny

Personal

Sen ansökan

Vad är en sen ansökan?

Du som sökande har en möjlighet att under reservantagningen göra en sen ansökan för att ändra eller ersätta din befintliga ansökan.

Nya sena val samt återaktiverade val i en sen ansökan behandlas först i mån av plats.

Nya sena val är sådana utbildningar du inte haft i din ansökan tidigare.

Att du önskar återaktivera val innebär att du önskar prövas för antagning till sådana val som har strukits i ex slutantagningen då av att du har antagits till högre val än detta i ansökan.

Nya sena och återaktiverade val behandlas sist i kön.

Du måste alltid vara behörig till utbildningen för att kunna prövas för antagning.

Hur gör jag en sen ansökan?

Möjligheten att göra en sen ansökan öppnas under reservantagningen i augusti. (För exakta datum se antagningsårets aktuella tidplan. Länk till annan webbplats.)

Du gör en sen ansökan via blanketten ”Sent ändringsval” som du hittar på vår hemsida Länk till annan webbplats..

Viktigt om sen ansökan:

Blanketten ersätter din befintliga ansökan så fyll i blanketten exakt som du vill att din ansökan ska se ut.

 • Se till att rangordna valen i den ordning du vill prövas för antagning till dem.
 • Om du exempelvis har fem val i din ansökan och du kommer in på val 2
  så stryks alla val under ditt antagna val.
  Till val 3, 4 och 5 som du har strukits från står du inte längre som reserv.
  Har du kommit in på ett program så lägger du det valet längst ned i blanketten under de du hellre vill prövas till enligt din sena ansökan.
 • Önskar du ta bort ett val? Fyll i blanketten och skriv att detta eller dessa val önskas ta bort under ”övriga val”.
 • Fyll i aktuella kontaktuppgifter. Gymnasieantagningen och gymnasieskolorna kommer behöva kontakta dig under reservantagningen om det blir aktuellt att kalla dig. Får man inte kontakt med dig riskerar du att tappa din plats.
  Se till att hålla koll på din mobil, sms och samtal från Gymnasieantagningen och gymnasieskolorna under hela augusti.

 

Hur ska jag tänka när jag fyller i blanketten?

”Jag vill lägga till nya val men stå kvar som reserv till de programmen på min befintliga ansökan.”

 • Då måste du även fylla i de program som du vill stå kvar som reserv på. Det räcker inte med att lägga de nya programmen som du vill söka till.
 • Rangordna alla valen – Högst upp ska den utbildning du helst önskar antas till läggas. Observera att blir du antagen till ett högre val så stryks alla val under detta i din ansökan.

Exemplet nedan visar en elev som blivit antagen på Ekonomiprogrammet och står som reserv till Samhällsvetenskapsprogrammet. Eleven vill lägga till Barn- och fritidsprogrammet (BF) högst upp och Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) på andra plats då denne helst vill antas till BF och därefter helst till BA.

”Jag har kommit in på ett program men vill söka till något annat.”

 • Vi rekommenderar att du lägger det program du blivit antagen på längst ned i blanketten för sen ansökan. Annars riskerar du att stå helt utan plats till gymnasiet.

Exemplet nedan har eleven blivit antagen till samhällsvetenskapsprogrammet men vill lägga till barn- och fritidsprogrammet.

 

”Jag vill göra om min ansökan helt.”

 • Är det så att du vill göra om din ansökan helt så fyller du i blanketten exakt som du vill att din nya ansökan ska se ut.
 • Observera att du hamnar längst bak i reservkön om det inte finns lediga platser och du kan antas i den kommande reservantagningen.

Senast publicerad: