Gymnasieantagning i Västernorrland loggan, Länk till startsidan

Meny

Personal

Dexter - Svara på ditt antagningsbesked

Du ser ditt slutliga antagningsbesked i Dexter när du har loggat in och klickat på Min ansökan.

Det är också där du svarar på erbjudandet om plats.

I beskedet får du information om vilket program och skola som du är antagen till samt även datum, tid och plats för upprop. Det kan även finnas en välkomstbrev som bilaga från skolan du är antagen till.

Ditt antagningsbesked

Du kan se ditt antagningsbesked under Min ansökan efter du loggat in på sokgymnasiet.nu. Länk till annan webbplats.

För elever som går i årskurs 9 beräknas meritvärdet (Din poäng) utifrån höstterminsbetyget i årskurs 9. Till den slutliga antagningen beräknas meritvärdet (Din poäng) på slutbetyget från årskurs 9 för samtliga sökande.


Observera att det preliminära antagningsbeskedet kan bli förändrat till den slutliga antagningen d.v.s. det preliminära beskedet är inte någon garanti för att du blir slutligt antagen till utbildningen.

Antagen utanför länet

Besked om antagning till gymnasieskola utanför Västernorrlands län lämnas av den skolans antagningskansli. Har du sökt utbildningar i länet och även utanför länet så kan det innebära att du får besked från fler antagningskanslier än bara Gymnasieantagningen Västernorrland.

Det är viktigt att du svarar på antagningsbeskeden både till oss och till de andra antagningskanslierna om du tackar ja eller nej till erbjuden plats.

Om du inte är behörig till någon av de sökta utbildningarna, kontrollera då att Gymnasieantagningen har fått rätt betygsuppgifter. Det gör du genom att klicka på länken Mer info.

Skulle det visa sig att någon betygsuppgift saknas eller är felaktig ska du omgående kontakta Gymnasieantagningen Västernorrland.

Svara på slutligt antagningsbesked

Du ska svara på det slutliga antagningsbeskedet. På höger sida i beskedet finns länk Svara..

När du tryckt på Svara kommer du till en ny sida. Beroende på vilket val du har blivit antagen till, får du olika svarsalternativ.

Antagen på förstahandsval

Är du antagen till ditt förstahandsval har du bara två alternativ d.v.s. tacka ja eller nej till erbjuden plats.

Observera att om du tackar nej till plats och inte fått något annat erbjudande från någon annan skola utanför Västernorrland, står du i så fall utan plats till gymnasiet.

När du har valt ett alternativ ska du trycka på knappen Bekräfta.

När du har bekräftat kommer ett meddelande om att ditt svar kommer att låsas.

Trycker du OK så kommer ditt svar inte kunna ändras.

Om du därefter vill ändra ditt svar måste du kontakta Gymnasieantagningen Västernorrland.

Antagen på lägrehandsval

Om du är antagen till ett lägre val har du fyra svarsalternativ.

Du ska meddela om du tackar ja eller nej till plats samt om du vill stå kvar i reservkö till dina högre val.

Observera att om du tackar nej till plats och inte fått något annat erbjudande från någon annan skola, utanför Västernorrland, så står du utan plats till gymnasiet.

När du har valt ett alternativ ska du trycka på knappen Bekräfta

När du har bekräftat kommer ett meddelande om att ditt svar kommer att låsas.

Trycker du OK så kommer ditt svar inte kunna ändras. Om du därefter vill ändra ditt svar måste du kontakta Gymnasieantagningen Västernorrland.

Ta bort val som du står som reserv i

Önskar du ta bort ett val som du står som reserv i måste du kontakta Gymnasieantagningen Västernorrland.

Endast placerad i reservkö

Om du inte har blivit antagen till någon utbildning men blivit placerad i reservkö så ska du meddela om du vill stå kvar i reservkön i avvaktan på ledig plats.

Vill du inte stå kvar i reservkön betyder det att du aktivt har meddelat att du inte längre är intresserad av att söka till det aktuella programmet. Du tas då bort som sökande till programmet.

När du har valt ett alternativ ska du trycka på knappen Bekräfta.

När du har bekräftat kommer ett meddelande om att ditt svar kommer att låsas.

Trycker du OK så kommer ditt svar inte kunna ändras. Om du därefter vill ändra ditt svar måste du kontakta Gymnasieantagningen Västernorrland.

Ta bort val som du står som reserv i

Önskar du ta bort ett val som du står som reserv i måste du kontakta Gymnasieantagningen Västernorrland.

Senast publicerad: