Gymnasieantagning i Västernorrland loggan, Länk till startsidan

Meny

Personal

Dexter för elever - en guide

När det är dags att göra din ansökan så gör den gärna tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Ansökan på Dexter (sokgymnasiet.nu)

Detta är startsidan du möts av när du öppnar sokgymnasiet.nu Länk till annan webbplats..

Om du skrollar ner längst ned på sidan hittar du länkar till information som är bra att ha när du ska göra din ansökan.

Skärmdump av webbsidan sokgymnasiet.nu visar inloggningsrutan och genvägar, tillvänster rutan med bild på fem elever

Länkar

Länkarna går till Gymnasieantagningen Västernorrlands hemsida https://www.antagning-vn.se/ och öppnas i ett nytt fönster/flik.

Du hittar bland annat antagningsstatistik och antagningspoäng för föregående år gällande alla program och gymnasieskolor i de 7 kommunerna, svar på vanliga frågor och info om vilka samverkansavtal som din hemkommun har.

skrämdump på länkars rutan från sokgymnasiet.nu

Logga in

Uppe till höger loggar du in med inloggningsuppgifterna du har fått av din studie- och yrkesvägledare. Ditt användarnamn är ditt personnummer.

Skrämdump på inloggningsrutan visar närmare titt på text , fält och genvägar

Inloggad

När du har loggat in i Dexter så ser det ut enligt nedan.

Skärmdump från sokgymnasiet efter lyckad inloggning visar välkommen ruta, länkar och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter.

 • Fyll i mobil och e-postadress och spara.
 • Ange en e-postadress som är din privata adress, om en gymnasieskola exempelvis behöver komma i kontakt med dig under reservantagningen när du har slutat grundskolan.

Saknar du mobilnummer eller e-postadress så är det bättre att du anger en förälders uppgifter än inget alls.

Är det så att ni saknar mobil eller e-post så bockar du i det du saknar i kryssrutan och sparar.

Närmare skrämdump på kontaktuppgiftersrutan visar vilka uppgifter ska fyllas i och vad man ska göra om uppgifter saknas

Ansökan

För att påbörja din ansökan så väljer du ”Min ansökan”.

Skärmdump från sokgymnasiet.nu efter lyckad inloggning visar var man klickar för att gå vidare till Min ansökan

Då kommer du vidare till detta fönster.

Skrämdump visa sidan Mina ansökan från sokgymnasiet.nu

1. Mer information

Under mer info hittar du dina betyg m.m.

Här kan du även lämna viktig information till antagningskansliet.

Skärmdump på Personuppgifterssidan från sokgymnasiet.nu

Exempelvis om du ska flytta till annan kommun utanför Västernorrland eller om du har blivit godkänd i idrottslig uttagning till en NIU-utbildning så anger du i vilken idrott du blivit godkänd.
Fyll i informationen i rutan och tryck på Ok.

Skärmdump på textrutan som ligger under Personuppgifterssidan för att lämna övriga information till antagningskansliet

2. Lägg till val

För att göra ett val till ett gymnasieprogram så väljer du ”Lägg till val”. Nu kan du börja göra en sökning efter den utbildning som du önskar lägga till.

 • Sök utbildningar inom Västernorrlands utbud

Här klickar du för att få fram alla nationella program och introduktionsprogrammen som du kan söka till vid gymnasieskolorna i Västernorrlands län.

 • Sök riksrekryterande utbildningar inom Y-län

Här klickar du för att få fram riksrekryterande utbildningar som du kan söka till vid gymnasieskolorna i Västernorrlands län.

 • Sök annan utbildning utanför Västernorrlands utbud

Här klickar du för att ange en utbildning som du vill söka till på en gymnasieskola utanför Västernorrlands län.
Här rekommenderar vi att du tar hjälp av din studie- och yrkesvägledare för ansökan då du själv måste fylla i uppgifterna om program (programkod och programnamn), eventuell inriktning om du har önskemål att läsa på sådan och namn på gymnasieskolan och vart den ligger.

 • Sök utbildningar på anpassad gymnasieskola

Här klickar du för att få fram alla utbildningar inom anpassade gymnasieskolan vid Västernorrlands län (som idag heter gymnasiesärskolan).

 • Sök 4:e året på Teknikprogrammet

Här klickar du som ska söka till ett fjärde tekniskt år (TE4) i Västernorrlands län.

Bocka för det du vill få fram och klicka på Fortsätt.

Skrämdump på sökutbildningsrutan från Min ansökan sidan - lägg till val

Sök utbildningar inom Västernorrland

Välj ”Sök utbildningar inom Västernorrlandsutbud”

Skärmdump visar utbildningar inom Västernorrland utbud och dess alternativ att välja

Här kan du välja att göra vissa urval för att hitta det program du söker.

 1. Du kan klicka fram alla utbildningar som finns i en viss kommun. (Inom viss kommun)
 2. Du kan klicka fram alla utbildningar som finns på en viss gymnasieskola (på viss gymnasieskola)
 3. Du kan klicka fram respektive program som finns på gymnasieskolorna och i kommunerna i Västernorrlands län

Inom viss kommun

Bockar du i ”Inom viss kommun” får du välja vilken kommun, program, inriktning och skola.
I exemplet nedan har vi valt Sollefteå som kommun och sedan valt ”Sök”. Då får man fram alla program som Sollefteå kommun erbjuder att söka.

Skärmdump från alternativet sök utbildning Inom viss kommun första steg
Skärmdump från alternativet sök utbildning Inom viss kommun andra steg

Genom att göra en mer specifik sökning så får man enklare fram det man söker efter.

Genom att fylla i det program man är intresserad av, inriktning och skola så får man direkt fram Ekonomiprogrammet – Juridik på Gudlav Bilderskolan när man trycker på sök såsom i exemplet nedan.

Observera: att inriktningen endast är en önskad inriktning för alla program förutom Hantverksprogrammet, Estetiska programmet, Industritekniska programmet och Naturbruksprogrammet som kan ha direktantagning redan till årskurs 1.
Prata med din studie- och yrkesvägledare om du behöver mer hjälp kring detta.

Skärmdump från alternativ Sök utbildningar Inom viss kommun tredje steg
Skärmdump från alternativ Sök utbildningar Inom viss kommun fyade steg

På viss gymnasieskola

Du kan även söka fram önskat program genom att välja vilken skola programmet finns på.

Här kan du även söka program och inriktning för mer specifik sökning. I exemplet nedan vill vi söka fram ekonomiprogrammet med önskad inriktning ekonomi på Härnösands gymnasium

Välj skola du vill göra ansökan till:

Skärmdump från alternativet Sök utbildningar På viss gymnasieskola första steg

Sedan programmet du vill gå:

Skärmdump från alternativet Sök utbildningar På viss gymnasieskola andra steg

Och önskad inriktning:

Skärmdump från alternativet Sök utbildningar På viss gymnasieskola tredje steg

Då får du enkelt fram det program du vill lägga till.

Skärmdump från alternativet Sök utbildningar På viss gymnasieskola fyarde steg

Inom visst program

Vill du söka utbildningar genom program kan du välja ”Inom visst program”.

Då får du välja program du söker efter och även inriktning och ort/utb. Anordnare. Kom ihåg desto mer specifik du är i din sökning desto enklare blir det för dig att hitta det program du söker efter.

Exemplet nedan har vi endast sökt på Ekonomiprogrammet och inriktning Ekonomi. Då får vi fram alla som anordnar det programmet med den specifika inriktningen inom Västernorrlands län.

Skärmdump från alternativet Sök utbildningar Inom visst program första steg

Lägg till ett val i ansökan - Välj

Känner du dig redo att lägga till ett val i din ansökan så trycker du på ”Välj” längst till höger på det program du önskar lägga till.

Skärmdump visar hur man kan lägga till ett val i ansökan

Efter du tryckt på välj och beroende på det program du lagt till så kan du för vissa program få göra språkval mm. i din ansökan.

Om det program du har valt inte har något av dessa val att göra så trycker du bara ”Ok” för att lägga till programmet i din ansökan.

Skärmdump visar steget där man ska förhandsgranska ansökan och klikca på OK

Sök utbildning utanför Västernorrland

Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare när du ska ansöka utanför länet.

Ska du söka en utbildning som anordnas utanför Västernorrland så väljer du ”Sök annan utbildning utanför Västernorrlands utbud” under Min ansökan.

Skärmdump från sokgynmasiet.se med grön markering kring alternativ "Sök annan utbildning utanför Västernorrlands utbud"

Nu har du några fält som ska fyllas i.

Orten där utbildningen anordnas.

Programmets kod - exempelvis ES för Estetiskaprogrammet, NA för Naturvetenskapsprogrammet osv.

Programmet i klartext - exempelvis Estetiskaprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet osv.

Önskemål om inriktning - exempelvis Bild.

Önskemål om skola – Vilken skola programmet du söker till.

Friskola – Du bockar i om det är en friskola du söker till.

Val av språk – Ska du läsa ett språk i din utbildning så väljer du det här.

Skärmdump som visar alternativen för ansökan utanför Västernorrlands utbud

Här nedan ser du ett exempel där vi gjort en ansökan till estetiskaprogrammet i Wargentin, Östersund. Tryck på ”Ok” när du är klar och din ansökan till en skola utanför länet.

Här nedan ser du ett exempel där vi gjort en ansökan till estetiskaprogrammet i Wargentin, Östersund

Den kommer ny synas under ”Min ansökan”

Den kommer ny synas under ”Min ansökan”

Val av språk, kommpletterande val, övriga val

Är det så att programmet du valt har erbjuder moderna språk, estetiskt val, modersmål, svenska som andra språk eller liknande så ser det ut enligt nedan.

Skärmdump visar hur man lägga val av språk, komplettera val och övriga val
 1. Val av språk – Programmet erbjuder moderna språk. Här väljer du mellan de språk som skolan erbjuder. Har du läst moderna språk tidigare i högstadiet så baseras valen på tidigare läst språk. Saknas språkval eller behöver du hjälp så kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.
 2. Kompletterande val – Här väljer du estetiska val eller andra val som skolan har valt att erbjuda till programmet du söker till. Exempelvis fotboll, dans, e-sport m.m.
  • Observera: att vissa program erbjuder antingen moderna språk eller ett estetiskt val. Örnsköldsviks Gymnasium är ett av dessa. Behöver du hjälp eller har frågor kontakta din studie- och yrkesvägledare.
 3. Övriga val – Om skolan erbjuder så kan du ansöka om att läsa modersmål eller svenska som andra språk.
  • Observera: att vissa kommuner erbjuder modersmål via anmälan till kommunen och inte via ansökan till gymnasiet. Behöver du hjälp eller har frågor kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Efter du har gjort språkval, kompletterade val eller övrigt val. Så väljer du ”Ok” för att lägga till programmet i din ansökan.

Skärmdump från alternativet val av språk och kompletternade visar OK knapp för att genmföra ändringar och val

När du tryck ”Ok” kommer du automatiskt tillbaka till ”Min ansökan” där du ser programmet du lagt till. Nu kan du välja lägga till fler val, vi rekommenderar minst 5 val.

Observera: har du sökt till estetiska programmet med inriktning musik så rekommenderar vi att du lämnar informations till antagningskansliet om vilket instrument du önskar. Ser hur du gör detta under ”Mer info”> ”Lämna informations till antagningskansliet”.

Skrämdump från Min ansökan, personuppgifter visar hur det se ut efter val och kompletterande val

Min ansökan - ändra kursval, ta bort val, flytta upp val och flytta ned val

När du lagt till dina val och behöver göra ändringar kan du göra ändringar i ”Min ansökan”.

Skrämdump visar var man kan ändra, flytta eller ta bort alternativen

Ändra kursval

Om du har lagt till ett val som har språkval, kompletterande val eller övrigt val och behöver ändra dessa så kan du göra detta genom att välja ”Ändra kursval”.

Skrämdump visar alternativet Ändra kursval från sokgymnasiet.nu

Ta bort val

Har du ångrat dig och vill ta bort ett val trycker du ”Ta bort val” till höger om det program du vill ta bort.

Flytta upp val

Vill du ändra rangordningen så att ett val ska flyttas upp väljer du ”Flytta upp val” till höger om det program du vill flytta.

Flytta ned val

Vill du ändra rangordningen så att ett val ska flyttas ned väljer du ”Flytta upp val” till höger om det program du vill flytta.

Visa kursval

Om du vill se vilka val du gjort till sökt program exempelvis språkval så trycker du på ”Visa kursval” så kommer språkval, kompletterande val och övriga val synas.

Skärmdump hur man visa kursval från Min ansökan sida
Skrämdump visa vilka kurs man har på sokgymnasiet.nu har valt i sin ansökan

Bekräfta ansökan

Gå gärna igenom din ansökan med din studie- och yrkesvägledare innan du bekräftar den alternativ att du och din studie- och yrkesvägledare bekräftar ansökan tillsammans.

När du känner dig val med dina val är det dags att bekräfta din ansökan. Tryck på ”Bekräfta ansökan”

Närmare skärmdump på Bekräfta ansökan knapp
Skärmdump på Pop-up rutan visas efter Bekräfta ansökan

Grattis nu är din ansökan inskickad!

Om din studie- och yrkesvägledare önskar få en underskriven ansökan, så kallad kvittens, så får du information om detta på skolan. I så fall ska du skriva ut ansökan och skriva under den och lämna den till studie- och yrkesvägledare.

Skärmdump visa antagningsstatus och att ansökan skickas

Senast publicerad: