Gymnasieantagning i Västernorrland loggan, Länk till startsidan

Meny

Personal

Information om din ansökan

Senast den 15 februari gör du ditt gymnasieval via Dexter. Du som söker från grundskolan eller introduktionsprogrammet på gymnasiet får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare.

Du som inte har möjlighet att göra din ansökan via webben kan i stället ansökan göras på en blankett.

Den 17 april loggar du in i Dexter för att se den preliminära poängen för antagning till alla utbildningar och hur du ligger till för det program du sökt. Du har sedan från den 24 april fram till den 15 maj, möjlighet att justera din ansökan om du exempelvis vill lägga till nya utbildningar, ändra ordningen i ansökan eller ta bort någon utbildning du har sökt under den första ansökningsperioden.

Lägger du till ett val först efter omvalsperiodens slut betraktas det som ett sent val och antagning sker först i mån av plats efter att alla elever som sökt i tid har antagits. Från den 5 juli kan du se din slutliga antagning genom att logga in i Dexter. Du ska även svara på ditt antagningsbesked. Från augusti och fram till cirka två veckor efter skolstart pågår reservantagningen för dig som inte har kommit in på ditt förstahandsval.

Kom ihåg att de preliminära antagningssiffrorna som presenteras i april utgår från höstterminsbetyget och mycket kan förändras till den slutliga antagningen som görs på ditt slutbetyg. Det är vanligt att meritvärdet för sökt program höjs något.

Har du frågor eller funderingar tar du i första hand kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller maila till info@antagning-vn.se

Ansökan till Fjärde tekniskt år, TE4

Du som ska söka till Fjärde tekniskt år, TE4, kontaktar antagningskansliet på mail; info@antagning-vn.se för att få ett lösenord och loggar in med detta på Dexter under perioden 24 april-15 maj för att göra din ansökan.

Har du frågor eller funderingar tar du i första hand kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller maila till info@antagning-vn.se

Senast publicerad: