Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Barn- Och Fritidsprogrammet

12

3

3

202.500

223.00


Ee Inr Elteknik

18

25

18

180.000

208.00


Ekonomiprogrammet

32

30

32

180.000

238.00


Försäljnings- Och Serviceprogrammet

16

10

8

90.0000

160.00


Ft Inr Transport

12

21

12

185.000

226.00


Ft Inr Transport (riksrekryter) Profil Flygplatstekniker

12

13

12

152.500

193.00


Introduktionsprogrammet

30

6

23

10.0000

91.00


Språkintroduktion

20

0

4

70.0000

79.00


Programinriktat Val Mot Barn- Och Fritidsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot El- Och Energiprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Ekonomiprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Försäljnings- Och Serviceprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Naturvetenskapsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Samhällsvetenskapsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Teknikprogrammet

0

0

0
Introduktionsprogram Yrkesintroduktion

0

0

0
Yrkesintroduktion Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet

0

0

0
Naturvetenskapsprogrammet

24

9

10

140.000

234.00


Rl Inr Kök Och Servering

12

7

5

115.000

164.00


Samhällsvetenskapsprogrammet

24

15

15

195.000

255.00Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Samhällsvetenskapsprogrammet

8

7

7

150.000

239.00


Teknikprogrammet

24

6

7

210.000

261.00


24 stv.