22-07-04 14:42:30

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Sundsvall Thorén Business School (8181) period 202


Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Ekonomiprogrammet/business

32

36

32

195.000

230.00


Försäljnings- Och Serviceprogrammet/commerce

24

7

23

115.000

162.00


Samhällsvetenskapsprogrammet/communication

32

10

20

157.500

190.00


3 stv.


STATGTDEXTER IST Sverige AB 1