Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Bygg- Och Anläggningsprogrammet

47

37

39

100.000

180.00


Barn- Och Fritidsprogrammet

30

39

29

162.500

203.00


El- Och Energiprogrammet

32

36

32

170.000

209.00


Ekonomiprogrammet

118

144

118

230.000

269.00


Estetiska Programmet - Estetik Och Media

16

14

16

187.500

224.00


Estetiska Programmet - Musik

16

19

16

195.000

261.00


Fastighet, Anläggning Och Byggnation - Särskola

5

2

2
Försäljnings- Och Serviceprogrammet

30

63

30

190.000

218.00


Fordons- Och Transportprogrammet

64

63

51

82.5000

190.00


Hälsa Vård Och Omsorg - Särskola

5

0

0
Hotell, Restaurang Och Bageri - Särskola

5

4

4
Individuella Programmet - Särskolan

5

3

3
Introduktionsprogrammet

164

17

164

0.00000

72.00


Programinriktat Val Mot Bygg- Och Anläggningsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Barn- Och Fritidsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot El- Och Energiprogrammet

0

1

0
Programinriktat Val Mot Ekonomiprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Estetiska Programmet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Försäljnings- Och Serviceprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet

0

1

0
Programinriktat Val Mot Industritekniska Programmet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Naturvetenskapsprogrammet

0

0

0

Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Programinriktat Val Mot Restaurang Och Livsmedelsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Samhällsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Teknikprogrammet

0

1

0
Programinriktat Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet

0

2

0
Industritekniska Programmet

16

18

15

140.000

201.00


Naturvetenskapsprogrammet

30

15

30

167.500

262.00


Restaurang Och Livsmedelsprogrammet

24

23

24

115.000

173.00


Samhällsvetenskapsprogrammet

89

133

89

220.000

254.00


Teknikprogrammet

89

69

72

155.000

266.00


Vård- Och Omsorgsprogrammet

30

28

20

92.5000

185.00


32 stv.