22-07-04 14:42:30

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Sundsvall Skvaderns gymnasium (9281) period 20221


Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Ekonomiprogrammet

32

40

32

255.000

287.00


Estetiska Programmet - Bild

14

36

14

270.000

288.00


Estetiska Programmet - Musik

13

9

13

142.500

239.00


Estetiska Programmet - Teater

5

6

5

240.000

287.00


Naturvetenskapsprogrammet

64

79

64

287.500

315.00


Samhällsvetenskapsprogrammet

64

57

64

222.500

276.00


6 stv.


STATGTDEXTER IST Sverige AB 1