Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Sundsvall Realgymnasiet (6282) period 20221

22-07-04 14:32:47


Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Naturbruksprogrammet - Djurvård

12

10

12

87.5000

191.00


Naturbruksprogrammet - Djurvård

20

27

20

172.500

220.00


Naturbruksprogrammet - Hästhållning

16

11

10

175.000

201.00


Naturbruksprogrammet - Hästhållning

4

3

1

210.000

210.00


Naturbruksprogrammet - Naturturism

8

7

5

177.500

214.00


5 stv.


STATGTDEXTER IST Sverige AB 1