22-07-04 14:32:47

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Sundsvall Praktiska gymnasiet (6281) period 20221


Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Bygg- Och Anläggningsprogrammet

20

18

18

110.000

173.00


Bygg- Och Anläggningsprogrammet, Lärling

3

2

1

175.000

175.00


El- Och Energiprogrammet

15

10

13

110.000

178.00


Fordons- Och Transportprogrammet

20

21

19

82.5000

168.00


Fordons- Och Transportprogrammet Lärling

1

1

1

200.000

200.00


Programinriktat Val, Mot Bygg- Och Anläggningsprogrammet

1

0

1

155.000

155.00


Programinriktat Val, Mot Fordons- Och Transportprogrammet

1

2

1

147.500

147.00


Programinriktat Val, Mot Industritekniska Programmet

4

0

4

122.500

135.00


Programinriktat Val, Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet

4

0

2

122.500

139.00


Programinriktat Val, Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet

4

0

4

127.500

182.00


Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion Mot Bygg- Och Anläggningsprogrammet

1

2

1

112.500

112.00


Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion Mot Fordons- Och Transportprogrammet

1

1

1

147.500

147.00


Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion Mot Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet

1

3

1

145.000

145.00


Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet

2

2

2

120.000

138.00


Industritekniskt Program

6

9

4

117.500

155.00


Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet Lärling

2

0

0
Restaurang- Och Livsmedelsprogrammet

10

5

6

155.000

203.00


Vvs- Och Fastighetsprogrammet

20

13

12

117.500

180.00


Vvs- Och Fastighetsprogrammet Lärling

2

3

2

162.500

171.00


Vård- Och Omsorgsprogrammet

20

18

12

120.000

185.00


20 stv.


STATGTDEXTER IST Sverige AB 1