Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Sundsvall NTI-gymnasiet (7281) period 20221

22-07-04 14:32:47


Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


El- Och Energiprogrammet (it-programmet)

32

37

29

117.500

183.00


Estetiska Programmet (design Och Media)

32

11

16

137.500

211.00


Teknikprogrammet

64

56

54

160.000

235.00


3 stv.


STATGTDEXTER IST Sverige AB 1