22-07-04 14:32:47

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Sundsvall Klara teoretiska gymnasium (7284) period 2


Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Ekonomiprogrammet

32

35

32

227.500

259.00


Naturvetenskapsprogrammet

32

39

32

252.500

297.00


Samhällsvetenskapsprogrammet

32

41

32

235.000

279.00


3 stv.


STATGTDEXTER IST Sverige AB 1