Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Bygg- Anläggningsprogrammet, Lärling, Husbyggnad

3

6

3

195.000

222.00


Bygg- Och Anläggningsprogrammet, Lärling, Måleri

1

1

1

172.500

172.00


Bygg-anläggning, Lärling, Mark Och Anläggning

1

1

0
Bygg- Och Anläggningsprogrammet, Lärling, Plåtslageri

2

2

1

177.500

177.00


Barn- Och Fritidsprogrammet

19

20

15

147.500

204.00


El- Och Energiprogrammet

10

13

10

222.500

250.00


Ekonomiprogrammet

30

37

30

197.500

252.00


Försäljning Och Serviceprogrammet, Lärling, Försäljning Och Service

12

12

10

132.500

173.00


Fordons- Och Transportprogrammet

4

2

4

117.500

146.00


Fordons- Och Transportprogrammet

8

10

8

145.000

186.00


Fordons- Och Transportprogrammet

30

42

30

172.500

222.00


Hotell Och Turism

0

0

0
Individuellt Program - Gy.särskola

3

3

3
Introduktionsprogram, Individuellt Alternativ

40

4

0
Introduktionsprogram, Språkintroduktion

40

4

0
Programriktat Val Mot Lärling, Bygg Och Anläggning

0

1

0
Programinriktat Val Mot Barn- Och Fritidsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Lärling, Försäljning Och Service

0

1

0
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet, Lastbil Och Mobila Maskiner

0

0

0
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet, Personbil

0

1

0
Programinriktat Val Mot Hotell- Och Turismprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet

0

0

0

Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Yrkesintroduktion Mot Naturbruksprogrammet

0

2

0
Naturvetenskapsprogrammet

30

16

16

165.000

278.00


Naturbruksprogrammet

16

22

16

190.000

222.00


Samhällsvetenskapsprogrammet

29

17

21

180.000

231.00


Samhälle, Natur Och Språk Programmet - Gy.särskola

1

1

0
Teknikprogrammet

30

29

23

180.000

262.00


Vård- Och Omsorgsprogrammet

17

20

15

132.500

214.00


29 stv.