Studieväg Antal platser

Antal 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal


Medel


Bygg- Och Anläggningsprogrammet

10

15

10

175.000

213.00


Barn- Och Fritidsprogrammet

6

7

6

165.000

197.00


El- Och Energiprogrammet

10

6

5

130.000

220.00


Ekonomiprogrammet

16

8

9

145.000

253.00


Fordons- Och Transportprogrammet

10

7

5

152.500

194.00


Introduktionsprogrammet

25

6

15

0.00000

65.00


Språkintroduktion

30

1

2

0.00000

10.00


Programinriktat Val Mot Bygg- Och Anläggnngsprogrammet

0

1

0
Programinriktat Val Mot Bf Lärling

0

0

0
Programinriktat Val Mot El- Och Energiprogrammet

2

0

0
Programinriktat Val Mot Ekonomiprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Fordons- Och Transportprogrammet

5

1

5

132.500

167.00


Programinriktat Val Mot Industritekniska Programmet

3

0

0
Programinriktat Val Mot Naturvetenskapsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Samhällsvetenskapsprogrammet

0

0

0
Programinriktat Val Mot Teknikprogrammet

2

0

1

155.000

155.00


Programinriktat Val Mot Vård Och Omsorgsprogrammet

0

0

0
Industritekniska Programmet

8

1

3

142.500

191.00


Naturvetenskapsprogrammet

16

7

7

162.500

278.00


Samhällsprogrammet

16

14

16

172.500

251.00


Teknikprogrammet

16

4

4

207.500

247.00


Vård Och Omsorgsprogrammet

16

0

0

Studieväg

Antal Antal platser 1:a hand

Antal antagna

Lägsta jämförelsetal

Medel

22 stv.