Gymnasieantagning i Västernorrland loggan, Länk till startsidan

Meny

Personal

Underlag för sökande, bedömning och beslut

Underlag 2023 Blanketterna hittar ni under Personal och Blanketter

Typ av underlag

Kommentar


Datum

Beslut om målgruppstillhörighet till Anpassade gymnasieskolan.

Beslut fattas av hemkommunen under hösten inför ansökan.

Kryssas för vid yttrande från hemkommunen vid val till annan kommun eller region.


Ska vara klart inför årsskiftet.

Särskilda skäl för förstahandsmottagande till nationellt program i kommun/region utanför samverkansområde.

Särskilda skäl anges av exempelvis avlämnande skola/hemkommun. Med kännedom om situation för enskild elev/sökande som kan intygas.

Ska skickas till Gymnasieantagningen som bifogar med yttrande- och mottagandeblankett.

Beslut fattas av sökt kommun eller region.

Endast aktuellt när det inte finns samverkansavtal.


Senast 16 februari

Fri kvot – utländska betyg

Höstterminsbetyg eller om det finns slutbetyg skickas till Gymnasieantagningen som laddar upp i Beslut på Dexter.


Senast 4 april önskas betyg inkomma från sökande.

Information om obehörig elev, för antagning IM

Laddas upp i Beslut på Dexter löpande.


Senast 15 mars för sökande till IMY. Information kan kompletteras med inför den 30 maj.

Fri kvot – särskilda omständigheter

Laddas upp i Beslut på Dexter.

 

Senast 4 april för val gjorda under första ansökningsperioden

Pedagogisk information om elev – till anpassade gymnasieskolan.

Skickas direkt till sökt skola utanför Beslut på Dexter.Särskilda skäl för förstahandsmottagande till nationellt program i kommun/region utanför samverkansområde.

Särskilda skäl anges av exempelvis avlämnande skola/hemkommun. Med kännedom om situation för enskild elev/sökande som kan intygas.

Ska skickas till Gymnasieantagningen som bifogar med yttrande- och mottagandeblankett.

Beslut fattas av sökt kommun eller region.

Endast aktuellt när det inte finns samverkansavtal.


För nytillkomna val under omvalsperioden, senast 17 maj.

Information om obehörig elev, för antagning IM

Laddas upp i Beslut på Dexter löpande


Senast 4 april

Fri kvot – särskilda omständigheter

Laddas upp i Dexter Beslut

 

Senast 5 juni för val gjorda under omvalsperioden

Dispens i engelska

Laddas upp i Beslut på Dexter


Senast 5 juni

Överlämningsinformation från avlämnande skola till antagen skola

Laddas upp i Beslut på Dexter


Senast 5 juni

Fri kvot – utländska betyg

Skickas in till Gymnasieantagningen så snart det inkommer.
Gymnasieantagningen laddar upp i Beslut på Dexter


Kan inkomma först efter slutantagningen beroende av terminsslut i andra länder


Senast publicerad: