Gymnasieantagning i Västernorrland loggan, Länk till startsidan

Meny

Personal

Tidplan för elev- och betygsuppgifter

Antagningsåret 2022–2023

E-tjänst för inskick av filer
Antagningsåret 2022–2023

Uppgifter om

Kommentar

Datum

Elever i åk 9

Skickas via e-tjänsten.

15 - 22 December

Höstterminsbetyg åk 9

Skickas via e-tjänsten.

15 - 22 December

Elever på IM som ska söka till HT-23

Uppgifter om aktuella elever som ska söka till Gymnasieantagningen för att få lösenord till den 11 januari.

Skickas via e-tjänsten.

15 - 16 December

Elever på IM som ska söka till HT-23

Löpande nytillkomna aktuella sökande elever från IM till Gymnasieantagningen.

Skickas via e-tjänsten.

Från 10 januari till början av maj inför att omvalsperioden stänger

Slutbetyg åk 9

Skickas via e-tjänsten.


Betyg från IM

Av rektor underskrivna betyg skickas till Gymnasieantagningen.

Skickas via e-tjänsten.

Under hela vårterminen, för att garanteras hinna registreras före slutantagningen, senast hos Gymnasieantagningen den 16 juni

Lovskolebetyg

Av rektor underskrivna betyg skannas och sänds via fil till Gymnasieantagningen.

Skickas via e-tjänsten.

För att garanteras hinna registreras före slutantagningen, senast hos Gymnasieantagningen den 29 juni


Senast publicerad: